خوشه خوار انگور Lobesia botrana

شب پره ای است برنگ قهوای با لکه هایی رو بالها و در اکثر باغات انگور ایزان یافت میشود دارای 3 تا 4 نسل میباشد . فرمون جنسی این حشره ای برای پیش اگاهی و تعیین پیک پرواز مورد استفاده قرار میگرد علاوه بر ان برای اختلال در جفتگیری نیز بسیار حائز اهمیت است تله دلتا و سطلی برای پیش گاهی این حشره کارایی خوبی دارد .