جایزه تشویقی دانشجویان دوره دکترا

اطلاعیه - طرح جایزه تشویقی برای دانشجویان دوره دکترا

شرکت دانش بنیان زیست فناوری فرمون پارس به دانشجویان دوره دکتر رشته کشاورزی هدایای نفیس اعطا خواهد کرد، با ما تماس بگیرید:

اطلاعیه

شرکت دانش بنیان زیست فناوری فرمون پارسیان ، در راستای حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی ، هر ساله ، جهت هرچه بیشتر شناسایی و کاربرد فرمون و پارافرمونها در کشاورزی مدرن و گسترش روش پیش آگاهی وکنترل آفات کشاورزی توسط فرمونها ، از سال تحصیلی 1397 به سه دانشجوی مقطع دکترا ، که تز دکترای خود را در زمینه کاربرد وشناسایی فرمون و پارافرمون های جدید ارائه نمایند و نتایج تز آنها قابلیت تجاری سازی داشته باشد ، به تزهای رتبه اول تا سوم که بتواند یکی از مشکلات کشاورزی در بخش آفات را حل کند به ترتیب 200، 150 و 100میلیون ریال کمک نقدی بلاعوض در نظر گرفته است که طی یک مراسم رسمی به این دانشجویان اعطاء خواهد شد.

 دکتر حسن داروغه 
 رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت دانش بنیان زیست فناوری فرمون پارسیان